Renovering

Dränera din krypgrund!

Varför dränerar man en husgrund?

” Målet med dränering är att leda bort det ytvatten som kommer nära husets grund och på detta sätt skydda grunden från vattenskador. Är det vatten som tränger in kan dränering därmed behöva genomföras. Är det däremot enbart fukt- och mögelproblem är det inte säkert att dränering är bästa alternativet. Då dränering är en kostsam insats gäller det att vara helt säker på att problemet inte kan lösas på andra sätt innan arbetet påbörjas. I det fall fukt och väta tränger in i bostaden bör dränering genomföras. Detsamma gäller om vatten trycker upp i krypgrunden. Man kan även se behovet på grundmurarna. Om det uppstår mörka fläckar på grundmuren kan detta vara orsakade av fukt. ”

Läs hela blogginlägget!