Blogg

Webborienterat

Oavsett vad för sektor man jobbar inom, går det att se en allt större dragning mot nätet. Att flytta ut sin marknadsföring till digital arena är någonting som ofta görs i syfte att nå en målgrupp man tidigare inte intresserat sig för.

”Webbaserade företag blir allt fler och även ickedigitala verksamheter hittar sin väg till nätet. Ofta för att synas, som en del i marknadsföringen, men också för att sprida information.” Besök issr.se för vidare information om webbföretag.